“Somewhere, something incredible is waiting to be known.” Carl Sagan

Динамично решение за иновативен кабинет-лаборатория в училище “Димитър Талев” гр. Добрич. Провокация за младите учени и откриватели, които имат нужда от подходяща среда, за да разгърнат идеите си.