If a building becomes architecture, then it is art.
Arne Jacobsen
   

   team : Milena Metalkova

           Militsa Petrova

Интериорното решение е търсене на символика и естетика с минимална декоративна намеса.