“Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps that make the journey complete.”Chanda Kochhar

Проектът е динамично решение на висока сграда в сърцето на града. Стремежът е да се създаде усещане за скулптура и отношение към детайла на сграда, която няма как да не бъде забелязана.

Обемното решение се опитва да пресъздаде чувството на индивидуалност на обитателите на една многофамилна сграда.