“Good luck is a residue of preparation.”
Jack Youngblood

3D design: Plamen Nikolov

Проектът е реализиран съвместно с Atlantis Holding

Къщата има за цел да промени конвенционалното разбиране за дом от четири стени и да разшири пространствата като прелее понятието вътре и вън.