Every building must have… its own soul. Louis Kahn

Проектът е реализиран съвместно с Atlantis Holding

3D design: Plamen Nikolov

Проектът представя къща на брега с индивидуални характеристики и специфични обемно-пространствени решения, които са съобразени с духа на мястото и потенциала на околната среда.