“Happiness is a light, an atmosphere, an illumination. It sets a personality. I always feel that it is a creation that is difficult for some and easy for others, but essentially an achievement, never an accident.”
Elizabeth Bibesco

client: Atlantis Bulgaria Holding

website: https://www.atlantisbulgaria.com/bg/projects/16/atlantis-atmosphere

 

Концепцията за създаване на алтернативна атмосфера на съвременното забързано ежедневие по нов здравословен стил на живот се основава на принципите за уют, по-добра околна среда и връзка с природата.

Уникалното което предлага комплекса е цялостен завършен модел за щастлива семейна атмосфера посредством преплитане на три основни елемента: хармония у дома, прилежащия парк

с различни възможности за спорт и рекреация и непосредствената близост до морския бряг.