“New ideas often need old buildings” Jane Jakobs

Проектът е  за реконструкция на съществуваща къща в с. Скрино.

Архитектурното решение е вдъхновено от традиционните български строителни техники  и декоративни елементи по фасадата, които са в симбиоза със съвременните функционални изисквания.