About This Project

RESIDENCE PARK

Atlantis Bulgaria Holding

Проектът е резултат от изчистена съвременна функционална форма, трансформирана от съществуващата висока растителност. Цветовете и материалите на жилищната сграда са подбрани в съответствие с природните дадености на терена.  Светлите тонове абсорбират светлината и оптично създават усещането за по-големи пространства на парковете, а структурата на материала на окачената фасада от HPL е тип „кестен“, в съответствие с дървесните видове, които са разположени в границите на комплекса.  Оригиналният архитектурен  дизайн на сградата осигурява уникален силует с разнообразни елементи. Обемно-пространственото решение следва съвременните тенденции за фасадно оформление и е продиктувано от функционалното разпределение, внимателно подбрано и проектирано за всеки от отделните апартаменти.

Архитектурата е  резултат от функция, творчество и съвременни материали, както във вътрешното пространство на дома, в сградата и извън нея.

Това, което отличава Residence Park от съществуващите жилищни сгради в Бургас е непосредствената връзка с природата.  Проектът е съчетание между  модерно строителство и  естествена растителност. Основната концепция  е продиктувана от съществуващите ценни многогодишни дървета, които хармонично се преплитат в сградата образувайки вътрешни градини и паркове.   Околното пространство е духа на мястото и създава благоприятната атмосфера за съвременно обитаване.

Date