“Go where you feel most alive.”

Проектът е съобразен със заобикалящата растителност и е проектиран в симбиоза с планинската атмосфера. Обемно пространственото решение и използваните естествени материали кореспондират със средата с цел да подчертаят естетиката на природата.